หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแจ้งย้ายสำนักงาน จากอากคาร 21 ไปยัง อาคาร 22 ชั้น 1
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแจ้งย้ายสำนักงาน จากอากคาร 21 ไปยัง อาคาร 22 ชั้น 1(ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์อาคา ...
2019-11-11 10:18:05
สำนักศิลป์ประชุมแผนงานไตรมาสแรก วางงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่สังคม
สำนักศิลป์ประชุมแผนงานไตรมาสแรกวางงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่สังคม9 ตุลาคม 2562 - บุคลากรสำนักศิลปะและว ...
2019-11-11 10:07:42
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด ...
2019-11-11 09:55:02
ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมประชุมศึกษาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21
ผู้บริหารสำนักศิลป์ ร่วมประชุมศึกษาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 217 ตุลาคม 2562 &nda ...
2019-11-11 09:29:48
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ...
2019-11-11 09:16:12
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้า ...
2019-11-11 09:02:52
๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ...
2019-10-28 10:01:43
ข่าวย้อนหลัง