หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กระทรวงศึกษาธิการฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมอาคารสายสุทธานภดล
กระทรวงศึกษาธิการฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมอาคารสายสุทธานภดล6 พฤศจิกายน 2562 - สำนักศิลปะและวัฒนธ ...
2019-11-11 15:18:21
สำนักศิลป์ปักธงวัฒนธรรมสวนสุนันทา สามเมืองใหญ่แห่งโมร็อกโก
สำนักศิลป์ปักธงวัฒนธรรมสวนสุนันทา สามเมืองใหญ่แห่งโมร็อกโกศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ...
2019-11-11 15:12:07
สำนักศิลป์ ผนึกกำลัง Google เริ่มโครงการ Suan Sunandha Digital Museum
สำนักศิลป์ ผนึกกำลัง Googleเริ่มโครงการ Suan Sunandha Digital Museum29 ตุลาคม 2562 – สำนักศิลป ...
2019-11-11 15:01:48
๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ...
2019-11-11 14:49:57
สวนสุนันทาอิ่มบุญ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ยอดบริจาคทะลุล้าน
สวนสุนันทาอิ่มบุญ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ยอดบริจาคทะลุล้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธ ...
2019-11-11 14:28:10
อธิการบดีนำทีม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์
อธิการบดีนำทีม จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์18 ตุลาคม 2562 – สำนักศิลปะ ...
2019-11-11 13:59:34
สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 5 ปีซ้อน
สำนักศิลป์ร่วมตรวจประกันคุณภาพ คว้าคะแนนเต็ม 5 ปีซ้อน18 ตุลาคม - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับก ...
2019-11-11 13:33:30
ประกาศ
ประกาศ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ประชาคมชาวสวนสุนันทา สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิ ...
2019-11-11 13:27:49
อาจารย์เชฟจากประเทศจีน เยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารชาววังสวนสุนันทา
อาจารย์เชฟจากประเทศจีน เยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารชาววังสวนสุนันทา⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜  &n ...
2019-11-11 13:06:01
สำนักศิลป์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักศิลป์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ...
2019-11-11 10:27:01
ข่าวย้อนหลัง