หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ให้สัมภาษณ์ โชว์ "ศาสตร์ -ศิลป์ สวนสุนันทา"
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ให้สัมภาษณ์ โชว์ "ศาสตร์ -ศิลป์ สวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-18 15:00:08

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ให้สัมภาษณ์ โชว์ "ศาสตร์ -ศิลป์ สวนสุนันทา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านไทยรัฐออนไลน์ ถึงการดำเนินการโครงการศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในปี 2565 ภายใต้แนวคิด "พาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts)" ที่จะนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ของสวนสุนันทา เผยแพร่ผ่านสื่อและการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการต่อยอดทางวัฒนธรรมและการนำองค์ความรู้เผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

ลิ้งค์อ่านข่าว : โชว์ “ศาสตร์-ศิลป์” วังสวนสุนันทา (thairath.co.th)

สำหรับผู้สนใจติดตามกิจกรรมได้ทาง  Facebook :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เว็บไซต์  www.culture.ssru.ac.th