หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-18 14:53:27

สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น  
“สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เพื่อนำเสนอ “น้ำพริกลงเรือ” ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ โครงการ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เป็นส่วนหนึ่งในงาน พาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การอำนวยการโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ในการสร้างสรรค์สื่อ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เพื่อเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา กรรมวิธีการปรุง “น้ำพริกลงเรือ” อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ผ่านการกำกับการแสดง ของคุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และเจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ สาขาสมทบชายยอดเยี่ยม ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดโดย คุณธชย ประทุมวรรณ (เก่ง เดอะวอยซ์) ศิลปินนักร้องที่มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยในระดับโลก ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “น้ำพริกลงเรือ” ถือเป็นอาหารที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ โดยกำเนิดขึ้นที่สวนสุนันทา ถูกรังสรรค์โดย เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕ ที่ปฏิบัติงานในห้องพระเครื่องต้นในราชสำนัก โดยมีพระวิมาดาเธอฯ เป็นผู้ดูแล ประกอบไปด้วยวัตถุดิบเพียงไม่กี่ชนิด อาทิ น้ำพริกกะปิ หมูหวาน ปลาดุกฟู แต่สามารถครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน สามารถติดตามผลงานสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยชิ้นนี้ ได้จากแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture และเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้