หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-18 14:41:04


สำนักศิลปะฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ วางแผนเชิงรุก  
สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมประจำสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คัร้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาในการประชุม โดยเนื้อหาการประชุมเป็นรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๕