หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า เมื่อ 'โนรา' ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"
รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า เมื่อ 'โนรา' ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-18 14:47:26

รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ร่วมงานเสวนา 
"เหลียวหลัง แลหน้า เมื่อ 'โนรา' ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เป็นผู้ดำเนินการเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า เมื่อ ‘โนรา’ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” ในงาน “เฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา จัดการเสวนาโดย “ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม” Thai PBS และเครือข่ายโนราภาคใต้ 

ร่วมเสวนา โดย

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ - ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงโนรา

อาจารย์ชัยวุฒิ พิยะกูล - นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้

ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง - ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

คุณมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์ - แผนกวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ

อาจารย์อานันท์ นาคคง - ศิลปินร่วมสมัย รางวัลศิลปาธร สาขาดนตรี ปี 2562

ดำเนินการเสวนา โดย

ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ - ประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา มรภ. สวนสุนันทา 

กริษฐา ดีมี - ผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส 

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ทางเพจ facebook : ไทยบันเทิง ThaiPBS , Thai PBS และทาง YouTube : Thai PBS 

ขอขอบคุณ - ไทยบันเทิง ThaiPBS , Thai PBS