หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น ครั้งที่ ๒ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น ครั้งที่ ๒ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 09:29:29

สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น ครั้งที่ ๒ 
“สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ อาจารย์ชาคริต เฉลิมสุข และ อาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๓ คุณสุรชัช ชื่นชมสกุล คุณกุลพัทธ์ เอมมาโนชญ์ ทีมงานโปรดักชั่น และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมงานโปรดักชั่น ครั้งที่ ๒ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เพื่อนำเสนอ “น้ำพริกลงเรือ” ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ 

โครงการ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เป็นส่วนหนึ่งในงาน พาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การอำนวยการโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ผู้อำนวยการฯ ในการสร้างสรรค์สื่อ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เพื่อเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา กรรมวิธีการปรุง “น้ำพริกลงเรือ” อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดโดย คุณธชย ประทุมวรรณ (เก่ง เดอะวอยซ์) ศิลปินนักร้องที่มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยในระดับโลก ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“น้ำพริกลงเรือ” ถือเป็นอาหารที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ โดยกำเนิดขึ้นที่สวนสุนันทา ถูกรังสรรค์โดย เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕ ที่ปฏิบัติงานในห้องพระเครื่องต้นในราชสำนัก โดยมีพระวิมาดาเธอฯ เป็นผู้ดูแล ประกอบไปด้วยวัตถุดิบเพียงไม่กี่ชนิด อาทิ น้ำพริกกะปิ หมูหวาน ปลาดุกฟู แต่สามารถครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน 

สามารถติดตามผลงานสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยชิ้นนี้ ได้จากแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture และเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้