หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 09:38:58

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา 

"ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)

วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 40 คน

ค่าลงทะเบียน 1500.- บาท (ชำระเงินก่อน 15 เมษายน 2565 ลดค่าลงทะเบียนเหลือ 1,200 บาท) โดยสมัครได้ที่ https://forms.gle/2fi7zf8FQJa3GiH79  ***(โปรดแนบใบเสร็จมาพร้อมกับการลงทะเบียน)

- หมดเขตการรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน สิ้นสุดภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 

- ฟรี!!! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าชมการแสดงเดี่ยว "Lanna Dream: The Slum Star" A Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisook

****ชำระเงินได้ทางเลขบัญชี 0747568095 ชื่อบัญชี สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และ กุสุมา เทพรักษ์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชภัฏสวนสุนันทา

????????‍???? สอบถามรายละเอียดได้ที่

นายรวิโรจน์ สิงห์ลำพอง (คุณกัน) เบอร์โทร: 088 9626159

FACEBOOK : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ SSRU THEATRE