หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์
สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 09:36:05


สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565  อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

การบูรณะปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เป็นไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางตามหลักวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อพัฒนาให้เป็นนิทรรศการในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” (Living Museum) ผ่านการจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสาธารณชนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น