หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์หารือทัวร์เอื้องหลวง จัดงานเทศกาลอาหารชาววัง
สำนักศิลป์หารือทัวร์เอื้องหลวง จัดงานเทศกาลอาหารชาววัง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-19 15:45:41

สำนักศิลป์หารือทัวร์เอื้องหลวง จัดงานเทศกาลอาหารชาววัง


เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕  อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ เข้าพบคุณพณิดา อินทรัมพรรย์ หัวหน้ากลุ่มงานรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารชาววัง  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแนวคิดการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต ด้วยการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้เข้าชมและพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์กัน (interaction) และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาหารชาววังสวนสุนันทาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ทางเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้