หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระดับชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระดับชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 10:02:25

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์  ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระดับชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์  ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระดับชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.