หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์
สำนักศิลป์ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-05-12 13:16:03

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ลานหอพระ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ (กิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิบัติราชการในโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe7L87RQtK.../viewform...
.
กิจกรรมสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ และสืบทอดประเพณีไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป