หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอกราบแสดงความยินดี กับ “ครูธรรมนิตย์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอกราบแสดงความยินดี กับ “ครูธรรมนิตย์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 10:59:12


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอกราบแสดงความยินดี กับ “ครูธรรมนิตย์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)