หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมหารือรายละเอียดงาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
สำนักศิลป์ประชุมหารือรายละเอียดงาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 11:18:23


เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมหารือรายละเอียดงาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (อาคาร ๔๖) แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์


“เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” เป็นการแสดงผลงานหลังการดำเนินงานโครงการ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เป็นส่วนหนึ่งในงาน พาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการนำเสนอเรื่องราวของอาหารชาววังผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทรรศการอาหารชาววัง การแสดงผลงานของนักศึกษาในการสร้างสรรค์สื่อ สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย งานเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร กิจกรรมอบรมทำอาหารเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรชื่อดัง และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารชาววังและงานฝีมือต่าง ๆ ซึ่งจะมีกำหนดการจัดงานเทศกาลดังกล่าวในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้


สามารถติดตามข่าวสาร “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้