หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > ๑๗ พฤษภาคม ครบรอบ ๘๕ ปีสวนสุนันทา
๑๗ พฤษภาคม ครบรอบ ๘๕ ปีสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-08 15:24:51


๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๐ กระทรวงธรรมการ ได้ประดิษฐานโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ไว้ที่ส่วนหนึ่งของ "สวนสุนันทา" เขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถม (หญิง) หนึ่งเดียวของประเทศสยามในเวลานั้น จึงมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา และแผนกฝึกหัดครูประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมา จำเนียรกาลผ่านถึงปัจจุบันนี้ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจริญยั่งยืนมาครบ ๘๕ ปี ด้วยความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระคุณของบุพการีชนทุกท่านด้วยความเคารพและภาคภูมิใจเสมอมา

/// ภาพหมู่ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ และส่วนหนึ่งของคณะอาจารย์โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๔๘๐

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง: เรียบเรียง
สาลินี บุญสมเคราะห์ และชนะภพ วัณณโอฬาร: ภาพประกอบ