หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สวนสุนันทา ผนึกกำลังทัวร์เอื้องหลวง ลงนาม MOU ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมชาววัง
สวนสุนันทา ผนึกกำลังทัวร์เอื้องหลวง ลงนาม MOU ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมชาววัง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 13:07:42


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด โดย นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจนี้ เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและถ่ายทอดการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมต่อไป