หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > เตรียมพบกับ “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" 22 – 24 กรกฎาคม 2565 นี้
เตรียมพบกับ “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" 22 – 24 กรกฎาคม 2565 นี้

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-15 13:57:03

เตรียมพบกับ “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 นี้

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่าย ดำเนินการจัดงาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” เป็นการแสดงผลงานหลังการดำเนินงานโครงการ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” ส่วนหนึ่งในงาน พาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27) โดยมีกิจกรรมดังนี้

- นิทรรศการ "พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา" เรื่องราวงานครัวของสตรีชาววังสวนสุนันทา มรดกวัฒนธรรม ที่ได้รับการยกว่าเป็นสุดยอดวิชาของสตรีไทย ภูมิปัญญาอาหารไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

- การเสวนาวิชาการ 1. เรื่อง “สำรับวรรณศิลป์ การสื่อสารในความร่วมสมัย” 2. เสวนาวิชาการเรื่อง “อัตลักษณ์อาหารไทยในสื่อร่วมสมัย” 3. เสวนาวิชาการเรื่อง “อาหารชาววังในสมัยรัตนโกสินทร์” 

- การฝึกอบรมเครื่องว่างชาววัง “ทับทิมลอยแก้ว เครื่องหวานสำนักพระวิมาดาเธอฯ ความแปลเปลี่ยนแห่งรสชาติ” โดย Tiktoker ด้านอาหาร และเจ้าของเพจ Facebook อินกำลังอิน 

- ชมการแสดงการบรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในบรรยากาศตำหนักที่ประทับ 

- การออกร้านชาววัง เลือกชมงานฝีมือและชิมอาหารไทยชาววังที่คัดสรรมาให้มากมาย ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ขนมไทยโบราณ เครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องหอม ฯลฯ 

สามารถติดตามข่าวสารการลงทะเบียนร่วมงาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร็ว ๆ นี้

ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ : ธนากร ยอดเกตุ

ประพันธ์บทเพลง : อาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : http://www.culture.ssru.ac.th/home 

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : https://ssru.ac.th/home