หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > วันเสาร์นี้ เรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรี ของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่าใน จามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพู
วันเสาร์นี้ เรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรี ของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่าใน จามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพู

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-15 14:57:06

วันเสาร์นี้ เรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรี ของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่าใน จามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ" ในการเล่าเรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรี ของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่า มหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ทาง FM 101.5 สถานีวิทยุจุฬาฯ 

สามารถติดตามรับฟังได้ที่

ฟังทางออนไลน์  https://curadio.chula.ac.th/Radio-Live.php

ฟังย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php