หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “TRANCE/FIGURATION, Tattoos from Birth to Death”
รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “TRANCE/FIGURATION, Tattoos from Birth to Death”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-19 11:00:36


เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “TRANCE/FIGURATION, Tattoos from Birth to Death” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ศูนย์เชียงใหม่ (EFEO) 


“Trance/Figuration : Tattoos From Birth to Death” (สะกดร่าง/สักลาย : ลายสักจากกำเนิดสู่ความตาย) เล่าถึงประเพณีการสักลายอันหลายหลากผ่านนิทรรศการ ๓ ส่วนด้วยกันคือ หนึ่ง ชุดภาพสักยันต์เนื่องในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของพระ – เกจิอาจารย์จากประเทศกัมพูชาและจากประเทศไทยที่บันทึกไว้โดย โอลิวิเย่ร์ เดอ แบร์นง และฟรองซัวส์ ลาจิราร์ด นักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศ สอง ผลงานภาพถ่ายร่วมสมัยของ เซดริก อาร์โนลด์ จัดแสดงในแบบ “ศิลปะจัดวาง” ทั้งภาพและเสียง เพื่อจำลองสภาวการณ์ของการเปลี่ยนผ่านภวังคจิต (Trance) ที่เกิดในช่วงพิธีกรรมการสักยันต์ของไทย และสาม ชุดภาพถ่ายของกลุ่ม “คนป่าบ้าขาลาย” กลุ่มคนที่ศึกษา สืบค้น อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรมการสักขาลายโบราณล้านนา ผู้ถ่ายบันทึกประเพณี “การสักขาลาย” หรือการสักลายในบริเวณต้นขาและลำตัวช่วงล่างเพื่อการปกป้องคุ้มครองภัย โดยประเพณีดังกล่าวยังเป็นที่ปฏิบัติกันอยู่โดยอาจารย์สักตามหมู่บ้านชนบทชายแดนทางเหนือของประเทศไทยบางแห่ง ลายสักกลุ่มนี้มีแม่ลายที่ไม่ได้มีที่มาจากแบบแผนหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนารวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ในนิทรรศการยังจัดแสดงยันต์บนโบราณวัตถุจากกรมศิลปากร เช่น ผ้า และเครื่องแต่งกาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตและความตาย 

โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องนิทรรศการอาคาร ๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐– ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาล)

ขอบคุณข้อมูล เพจ The National Gallery of Thailand