หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะฯ เตรียมความพร้อม นิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” เพื่อสร้างประสบการณ์สุนทรียะตำรับชาววังสวนสุนันทา
สำนักศิลปะฯ เตรียมความพร้อม นิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” เพื่อสร้างประสบการณ์สุนทรียะตำรับชาววังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-19 11:05:38


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมร่วมกับ คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า นักแสดง และทีมงานโปรดักชั่น “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เพื่อเตรียมความพร้อม นิทรรศการในรูปแบบ Immersive experiences Contemporary exhibition (IC) มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำในนิทรรศการร่วมสมัย “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร ๒๗) 

Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม :  https://forms.gle/BjEt9tk59uJMHfbaA

หมายเหตุ :
 1.  ศึกษารายละเอียดและกิจกรรมของโครงการได้จาก Link ดังกล่าว
2. กรุณารอการตอบกลับยืนยันในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : http://www.culture.ssru.ac.th/home 

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : https://ssru.ac.th/home