หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่ Google Arts & Culture ปีที่ ๒ “งานใบตองวิถีไทย” เผยแพร่แล้ววันนี้!
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่ Google Arts & Culture ปีที่ ๒ “งานใบตองวิถีไทย” เผยแพร่แล้ววันนี้!

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-27 09:49:17

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่ Google Arts & Culture ปีที่ ๒ 
“งานใบตองวิถีไทย” เผยแพร่แล้ววันนี้!


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำนิทรรศการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Google Arts & Culture โดยในปีที่ ๒ นี้ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานใบตองวิถีไทย และได้รับการอนุมัติเผยแพร่เรื่องราว จำนวน ๓ เรื่อง คือ 

๑. The Fine Crafts of Banana Leaves https://artsandculture.google.com/story/qwWR7x0yCyapBQ

๒. Beautiful Food Presentation with Banana Leaf Crafts https://artsandculture.google.com/story/YwVxK4gKIUFDhQ

๓. Crafting Small Jars from Banana Leaves https://artsandculture.google.com/story/BAURCleduDEQDA

ทั้งนี้ สำนักศิลปะฯ ได้จัดเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในหัวข้ออื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย ติดตามนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ https://artsandculture.google.com/.../suan-sunandha...