หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เข้าร่วมงานประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ ๑ “เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง”
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เข้าร่วมงานประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ ๑ “เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-22 13:31:30


อาจารย์ ดร. พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง เข้าร่วมรับเกียรติบัตรในฐานะให้การสนับสนุนและร่วมมือในกิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ ๑ “เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร