หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เป็นประธานในการตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาอุตสาหกรรมดนตรีและการแสดง
ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เป็นประธานในการตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาอุตสาหกรรมดนตรีและการแสดง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-22 14:01:06

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เกียรติรับเชิญจาก ผศ.ดร.สุรินทร์ เมทะนี คณบดีคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ให้เป็นประธานในการตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาอุตสาหกรรมดนตรีและการแสดง ซึ่งผลประเมินการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและการบริการจัดการสาขาฯ สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนและสังคมอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบคุณภาพจาก : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th