หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ร่วมกับ ทัวร์เอื้องหลวง การบินไทย จัดกิจกรรมอบรมสุดพิเศษ “น้ำพริกลงเรือ”
สำนักศิลป์ฯ ร่วมกับ ทัวร์เอื้องหลวง การบินไทย จัดกิจกรรมอบรมสุดพิเศษ “น้ำพริกลงเรือ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-16 14:49:10

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมอบรม การทำ “น้ำพริกลงเรือ”  ให้กับลูกค้า VIP ของทัวร์เอื้องหลวง การบินไทย (Royal Orchid Plus) โดยมีอาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ เป็นผู้ให้การต้อนรับ 

กิจกรรมอบรมนี้ เป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าทัวร์เอื้องหลวง ที่เป็นการเรียนรู้งานหัตศิลป์และการทำอาหารแบบฉบับข้าหลวงห้องเครื่องสำนักพระวิมาดาเธอฯ  โดยมีนายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักประชาสัมพันธ์ ให้การนำชมภายในพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล นายชนะภพ วัณณโอฬาร และนางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายประวัติความเป็นมา รวมทั้งถ่ายทอดกรรมวิธีการปรุงอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจนกลายเป็นน้ำพริกลงเรือในที่สุด 

“น้ำพริกลงเรือ” ถือเป็นอาหารที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยกำเนิดขึ้นที่สวนสุนันทา ถูกรังสรรค์โดย เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕ ที่ปฏิบัติงานในห้องพระเครื่องต้นในราชสำนัก โดยมีพระวิมาดาเธอฯ เป็นผู้ดูแล ประกอบไปด้วยวัตถุดิบง่ายๆ เพียงไม่กี่ชนิด อาทิ น้ำพริกกะปิ หมูหวาน ปลาดุกฟู แต่สามารถครองใจคนมาได้นับร้อยปี สำนักศิลป์ฯ ขอขอบพระคุณ ทัวร์เอื้องหลวง การบินไทย ที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมช่วยผลักดันและเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในภายภาคหน้า ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรมไทยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

ภาพ : วิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์