หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 10:14:06มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ที่ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อ “กฐินพระราชทาน 2565 วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี” เลขที่ 074-7-88019-3

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดการร่วมทำบุญได้ที่ link https://forms.gle/ormMrmDRQBdWu6YX9 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

.

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th