หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “งานหัตถศิลป์….หัวโขน โดย วัฒนา แก้วดวงใหญ่ และพิภพ บุษราคัมวดี”
สำนักศิลป์ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “งานหัตถศิลป์….หัวโขน โดย วัฒนา แก้วดวงใหญ่ และพิภพ บุษราคัมวดี”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-09-16 18:26:39


เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “งานหัตถศิลป์...หัวโขน โดย วัฒนา แก้วดวงใหญ่ และพิภพ บุษราคัมวดี” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ ครูวัฒนา แก้วดวงใหญ่ ทายาทรุ่นที่สามของ ครูชิต แก้วดวงใหญ่ ปรมาจารย์ผู้สืบสานงานช่างทำหัวโขน จากคุณพระเทพยนตร์ (จำรัส ยันตระปรากรณ์) หัวหน้าช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่ ๖, คุณพิภพ บุษราคัมวดี อดีตนักศึกษาศิลปะจากรั้วศิลปากร ผู้ผ่านงานมาหลายหลาก อาทิ อาร์ตไดเร็กเตอร์ ครีเอทีฟโฆษณา ผู้จัดละคร และนักเขียนสารคดีเชิงท่องเที่ยว, ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ศาสตราจารย์วิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บุกเบิก "วิจัยการแสดง" ที่เน้น "การลงมือปฏิบัติ" จนได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ " ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และคุณรุยาภา รอดทิม ผู้ประสานงานและจัดการโครงการฯ

โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “งานหัตถศิลป์….หัวโขน โดย วัฒนา แก้วดวงใหญ่ และพิภพ บุษราคัมวดี” ในเรื่องของรูปแบบการจัดนิทรรศการ ณ อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ (อาคาร ๕๑) แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นส่วนจัดแสดงนาฏศิลป์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

ขอบคุณภาพจากครูวัฒนา แก้วดวงใหญ่ และคุณพิภพ บุษราคัมวดี

ภาพ : กษิดิศ คงปาน 

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์