หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล
สำนักศิลป์ฯ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 15:40:18


วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในพิธีทำบุญครั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน มงคลแถลง) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชาคณะ พระเถระ และพระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามรวม ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่หน่วยงานและผู้ร่วมพิธี จากนั้น ถวายภัตตาหาร ดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัยไทยธรรม ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์ และร่วมกันตั้งจิตอุทิศถวายกุศลแด่เจ้านายทุกพระองค์ที่เคยประทับในสวนสุนันทาโดยทั่วกัน