หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ ๒๕๖๕”
สำนักศิลป์ ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ ๒๕๖๕”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 15:53:14


เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และอาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปีที่ ๖” ภายใต้งาน “ผ้าขาวม้าทอใจ ๒๕๖๕” พร้อมทั้งส่งมอบผลงานผ้าทอมือบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  และภายในงานมีการแสดงภายใต้ชื่อ “The future is bright”  การนำเสนอการสร้างสรรค์ผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นำผืนผ้าจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าจังหวัดต่าง ๆ มาออกแบบและตัดเย็บในรูปแบบที่ร่วมสมัย โดยมีผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา X กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย งานโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปีที่ ๖” ภายใต้งาน “ผ้าขาวม้าทอใจ ๒๕๖๕” จัดขึ้น ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดำเนินการโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด