หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > สำนักศิลป์ฯ สวนสุนันทา คว้ารางวัลรองอันดับสองในการประกวดแต่งกายผ้าไทย เทิดพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักศิลป์ฯ สวนสุนันทา คว้ารางวัลรองอันดับสองในการประกวดแต่งกายผ้าไทย เทิดพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 10:05:07


วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมประกวดในโครงการ เฟ้นหาเยาวชนสวยสไตล์ภูษาไทย “แม่สอนลูกนุ่งซิ่น ครูสอนศิษย์นุ่งผ้าไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา จัดโดยกลุ่มบ้านชวนนุ่งซิ่น และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พร้อมด้วยองค์กรร่วมเครือข่ายวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีสถาบันการศึกษา และคณะบุคคลเข้าร่วมการประกวดกว่า ๓๐ ทีม ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นผู้เข้าร่วมการประกวดในนามของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นผู้ออกแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ  พร้อมด้วย น.ส.อังศุธร มิตรศรีสาย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้  ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทครูสอนศิษย์นุ่งผ้าไทยกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสาน รักษาและต่อยอดการแต่งกายด้วยผ้าไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก็ได้ร่วมรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญนี้ ทั้งยังได้เผยแพร่อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ในวิถีไทย และวิถีชาววังสวนสุนันทาอีกด้วย