หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Bridge of Colors”
สำนักศิลป์ฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Bridge of Colors”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 11:28:53


วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “Bridge of Colors” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยมี นายระห์หมัด บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนิทรรศการ “Bridge of Colors” สะพานแห่งสีสัน เป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดความหลากหลายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านแนวความคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันของศิลปินชาวอินโดนีเซียทั้ง ๑๑ ท่าน การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และเป็นสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียเข้าไว้ด้วยกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือกันทางด้านศิลปวัฒนธรรม

นิทรรศการ “Bridge of Colors” สะพานแห่งสีสัน จัดแสดงระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๐๐ น. หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์