หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผอ.สำนักศิลป์ฯ หารือปฏิบัติการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่เทคโนโลยี Mixed Reality
ผอ.สำนักศิลป์ฯ หารือปฏิบัติการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่เทคโนโลยี Mixed Reality

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 12:03:50


เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เข้าหารือเพื่อปฏิบัติการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่เทคโนโลยี Mixed Reality โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้คำปรึกษาและแนวทางในการนำเสนอ “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” ในรูปแบบ Mixed Reality เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความจริงเสมือน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทาในรูปแบบที่ทันสมัย สนองนโยบายสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล