หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผอ.สำนักศิลป์ฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญหารือ “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่ กระแส Cafe Hopping
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญหารือ “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่ กระแส Cafe Hopping

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-14 15:51:46


เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เข้าหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้าง “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่ กระแส Cafe Hopping โดยได้รับเกียรติจาก คุณอคพจน์ ธีรพงษกร ตัวแทนในนามของ F&B consultant ผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจอาหารและกาแฟ ให้คำปรึกษาและให้แนวทางในการสร้าง “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” ให้เป็นส่วนหนึ่งใน Cafe Hopping บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในรูปแบบใหม่ให้มีชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา