หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ทำความสะอาดวัดมัชฌิมาวาส เตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
สำนักศิลป์ฯ ทำความสะอาดวัดมัชฌิมาวาส เตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 13:21:39


อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณโดยรอบของวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕)


ข่าว/ภาพ : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th