หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๕
สำนักศิลป์ฯ สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 13:25:39


อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนองพระราชศรัทธา นำไปถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕


การประชุมในครั้งนี้ พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีฝ่ายมหานิกาย และเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนวันพรุ่งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติและสนองพระราชศรัทธาที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยฯ นำไปทอดถวายในครั้งนี้ 


ภาพ : กษิดิศ คงปาน

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th