หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > เริ่มแล้วนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ อายุกว่า 100 ปี หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC)
เริ่มแล้วนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ อายุกว่า 100 ปี หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 13:49:27


เริ่มแล้วนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ อายุกว่า 100 ปี จัดแสดงระหว่าง วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-20.00 น. ชั้น 4 ห้องสตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC) ตรงข้ามห้างมาบุญครอง 

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  เสนอ FLORA FLOWER :  The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE จากต้นทุนมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา “ภาพเขียนสีน้ำ คุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ” ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์พันธุ์ไม้ในประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต สภาพสังคม และความเป็นไปของสตรีชั้นสูงในอดีต ถูกนำมาตีความใหม่และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ผ่านการออกแบบศิลปะบนเรือนร่าง การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉากโดย นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการละคร เบญหล้า, CHERIT สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และแบรนด์เครื่องแต่งกาย NAPHON K. BANGKOK ศิลปินMake up Artist และงานโมชั่นกราฟฟิก จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชมฟรี!!! จัดแสดงผลงาน นิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ และเครื่องแต่งกาย วันที่  1- 4 พฤศจิกายน 2565 

การแสดง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป (เสียค่าใช้จ่าย)

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ชั้น 4 ห้องสตูดิโอ

https://g.co/kgs/mxkSL8