หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันวชิรวุธ”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันวชิรวุธ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 13:49:17


อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ลานพิธี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี