หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลป์ร่วมพิธีบวงสรวง สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ วิทยาเขตนครปฐม
ผู้บริหารสำนักศิลป์ร่วมพิธีบวงสรวง สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 15:04:19

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนัก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้การสนับสนุนในการให้คำปรึกษาการจัดพิธีและส่งบุคลากรร่วมจัดและดำเนินการในส่วนของพิธีพราหมณ์ให้เป็นไปตามการปฎิบัติแบบเดียวกับในมหาวิทยาลัยพร้อมกันนี้ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในเขตอภัยทานและร่วมพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอีกด้วย