หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม งาน Night at the Museum Festival 2022 “ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง”
สำนักศิลป์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม งาน Night at the Museum Festival 2022 “ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 15:17:32


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงาน Night at the Museum Festival 2022 “ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม