หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > บุคลากรสำนักศิลป์ฯ กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เข้าพบผู้ทรง KM ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
บุคลากรสำนักศิลป์ฯ กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เข้าพบผู้ทรง KM ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 14:02:00


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าพบ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่จะนำมาจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยผู้ทรงฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม ผ่านทางห้องประชุมออนไลน์ Google Meet