หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ฯ ประชุมการดำเนินงานของฝ่ายฯ ต่อด้วยประชุมร่วมกับกลุ่มคณะละครคิดบวกสิปป์
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ฯ ประชุมการดำเนินงานของฝ่ายฯ ต่อด้วยประชุมร่วมกับกลุ่มคณะละครคิดบวกสิปป์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 14:04:39


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และบุคลากรประชุมบุคลากรฝ่ายอนุรักษ์ฯ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ มีประเด็นที่สำคัญ คือ 

1. โครงการพัฒนาผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา)

2. โครงการบริการวิชาการ: การเผยแพร่และจัดทำข้อมูลศิลปวัฒนธรรมบนสื่อออนไลน์ (Google Arts and Culture EP.3) เรื่องอาหารชาววังและน้ำพริกลงเรือ

3. โครงการพาเหรดงานศิลป์: การสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัย "เงาะป่า" บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

4. ทบทวนเรื่องกรอบภาระงานตามแผนปฏิบัติราชการ

5. การดำเนินงานสิทธิ์บัตรและลิขสิทธิ์

6. การส่งโครงการเข้าร่วมขอรับเงินทุนสนับสนุนกับสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย

ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีการจัดประชุมการดำเนินงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ด้วยการนำวรรณกรรมเรื่อง “เงาะป่า” บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) มาสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจาก ครูเอ็ม-ยุทธนา อัครเดชานัฏ และ ครูอั๋น-กล้ากูล อัครเดชานัฏ จากกลุ่มคณะละครคิดบวกสิปป์ เพื่อจัดแสดงผลงานการแสดงร่วมสมัยชุดนี้ในงาน Night at the Museum ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อีกด้วย