หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาในงาน “หลงกรุง(กรุงเทพคริสเตียน)” ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สำนักศิลป์ฯ ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาในงาน “หลงกรุง(กรุงเทพคริสเตียน)” ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-13 10:59:03


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบีซีซี สืบสานไทย ร้อยดวงใจ ๑๗๐ ปี “หลงกรุง(กรุงเทพคริสเตียน)” ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดยการนำเครื่องหวานชาววัง ได้แก่ ขนมบุหลันดั้นเมฆ ขนมลำเจียก ขนมช่อม่วง และขนมสัมปันนี ไปจัดกิจกรรมอบรมและสาธิตวิธีการทำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องอาหารชาววัง และส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาให้เป็นที่รู้จัก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

รับชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU/posts/pfbid0o2ddCzoBhAC147odVTdkp9iiJ3nLrBq3LkeMPk65h1FLxYD8wJtPmc8TAbpvKscal