หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > OAC SSRU X Sirisook Dance Theater X SSRU Theatre Space เสนอโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ: ฟ้อนล้านนาเพื่อการบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 2566 โดย ครูแววดาว ศิริสุข
OAC SSRU X Sirisook Dance Theater X SSRU Theatre Space เสนอโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ: ฟ้อนล้านนาเพื่อการบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 2566 โดย ครูแววดาว ศิริสุข

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-13 11:40:14


OAC SSRU X Sirisook Dance Theater X SSRU Theatre Space เสนอโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ: ฟ้อนล้านนาเพื่อการบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 2566 โดย ครูแววดาว ศิริสุข

“Lanna Dance Retreat 2023”

วัน: 24 -26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา :  09.00 - 13.30 น.

สถานที่: อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าร่วม: 12 ท่าน

ค่าใช้จ่าย: ท่านละ 4,500 บาท  (ราคานี้รวมอาหาร 7 มื้อ  ที่พัก และรถ-รับส่งแล้ว)

วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566  มาบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยฟ้อนล้านนา Lanna Dance Retreat แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ ณ เชียงดาว ที่ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและจิตวิญญาณของการฟ้อนแบบล้านนา ซึ่งไม่ได้ยึดติดกับคำว่า ถูก หรือผิด แต่เป็นการฟ้อนภายใต้แนวคิดของการฟ้อนเพื่อการปู่จา โดยครูแววได้ประดิษฐ์ “ฟ้อนอินเหลา” ขึ้นมาโดยเฉพาะ 

***สนใจติดต่อ ครูแววดาว ศิริสุข 065 874 6695