หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สวนสุนันทา และสำนักงานเขตดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สวนสุนันทา และสำนักงานเขตดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-13 15:40:52


วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ ในการประชุมร่วมกับ นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต และบุคลากรสำนักงานเขตดุสิต เพื่อหารือแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการจัดงานจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล  (อาคาร ๒๗) 

ภาพ : กษิดิศ คงปาน

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์