หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > (วันนี้ในอดีต) ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓ วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
(วันนี้ในอดีต) ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓ วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-14 09:27:00


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี  ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาชุ่ม ไกรฤกษ์ ชาววังออกพระนามว่า "เสด็จพระองค์เล็ก" มีพระเชษฐภคีนีร่วมพระมารดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ พระชันษา ๒๙ ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์

ภาพ : นายเมธี คงศรี