หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-14 11:25:46


เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา (กลุ่มที่ ๑) จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา โดยมี นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชม เพื่อสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทาให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม 


ภาพ : วิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์