หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ร่วมงาน “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง”
สำนักศิลป์ฯ ร่วมงาน “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 16:23:04


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา จัดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ Soft Power สู่อาชีพยุคใหม่ของนักศึกษา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยในช่วงพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างองค์ความรู้สวนสุนันทา นำชม ‘แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์’ จากตำหนักของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ ๕ สู่แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์ (ดุริยศิลป์ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) โดยมีภัณฑารักษ์ของสำนักศิลป์ เป็นผู้นำชม