หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดการแสดงร่วมสมัย “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” ต้อนรับคณะนักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ ๑๕
สำนักศิลป์ฯ จัดการแสดงร่วมสมัย “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” ต้อนรับคณะนักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ ๑๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-15 10:13:41


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีการจัดนิทรรศการพินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา การสาธิตวิธีการทำ "ขนมลำเจียก" และ "ลูกกวาดไทย" และการแสดงร่วมสมัย “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” เพื่อเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การกำเนิดขึ้นของน้ำพริกถ้วยใหม่ ศิลปะการดัดแปลงด้านอาหาร หนึ่งในทักษะของสตรีชาววังสวนสุนันทาให้แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ควบคุมการแสดงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม