หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-07 14:41:39

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร ๒๗) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ (กิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิบัติราชการในโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ได้ที่

https://forms.gle/cy7dCznTG7WoBUJU7


กิจกรรมสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ และสืบทอดประเพณีไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป