หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกงเขียวหวาน” และ “ต้มยำกุ้ง” ให้แก่กลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
สำนักศิลป์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกงเขียวหวาน” และ “ต้มยำกุ้ง” ให้แก่กลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-11 15:25:24


เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานการศึกษา สถาบันภาษา MPLC และโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ดำเนินจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓๕ คน โดยนักเรียนตัวแทนได้เข้ารดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารของสำนักศิลป์ฯ นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวอวยพรให้กลุ่มนักเรียนตัวแทนประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน โดยมีนายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชม และเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ศาสตร์การทำอาหารไทย “แกงเขียวหวาน” และ “ต้มยำกุ้ง” โดยมีนายชนะภพ วัณณโอฬาร และ นางสาววณิชยา บุษบงส์ ภัณฑารักษ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิธีการทำอาหารไทยเลื่องชื่อทั้ง ๒ ชนิด