หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > ประธานสภาศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ และสำนักศิลปะฯ มรภ.อุบล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด
ประธานสภาศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ และสำนักศิลปะฯ มรภ.อุบล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-15 13:21:03วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ศึกษาพระประวัติ พระจริยวัตร และพระกรณียกิจ ในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ตลอดจนวิถีชาววังในราชสำนักสมัยรัชกาลที่ ๖ โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล   ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์ดร.นันทิดา โอฐกรรม  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากร ให้การต้อนรับพร้อมนำชมส่วนจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อีกด้วย